Rivets Nuts

Diameter 4 / Length 16 : RIVET AVEUGLE TP ETANCHE 4X16 INOX A2
Diameter 4 / Length 10 : RIVET AVEUGLE ETANCHE TP 4X10 INOX/INOX
Diameter 4 / Length 12 : RIVET AVEUGLE TP ETANCHE 4X12 INOX A2
Diameter 3.2 / Length 8 : RIVET AVEUGLE ETANCHE TP 3.2X8 INOX/INOX
Diameter 4 / Length 16 : RIVET AVEUGLE TP ETANCHE 4X16 INOX A2
Diameter 4.8 / Length 20 : RIVET AVEUGLE ETANCHE TP 4.8X20 INOX/INOX