Rivets Nuts

Diameter 4 / Length 16 : RIVET AVEUGLE TP ECLATE 4X16 ALU/ACIER
Diameter 4.8 / Length 10 : RIVET AVEUGLE ECLATE 4.8X10 ALU/ACIER
Diameter 4 / Length 25 : RIVET AVEUGLE ECLATE TP 4X25 ALU/ACIER
Diameter 4.8 / Length 16 : RIVET AVEUGLE ECLATE 4.8X16 ALU/ACIER
Diameter 4.8 / Length 25 : RIVET AVEUGLE ECLATE TP 4.8X25 ALU/ACIER
Diameter 4.8 / Length 35 : RIVET AVEUGLE ECLATE 4.8X35 ALU/ACIER